תביעת חוב בפשיטת רגל

לייעוץ מקצועי השאירו פרטים

הלקוחות מספרים

חדש באתר

תביעת חוב בפשיטת רגלאדם המגיש לכונס הנכסים בקשה לביצוע פשיטת רגל ובית המשפט מאשר את הבקשה,
מקבל במקביל לכך גם צו כינוס נכסים שמגן על נכסיו הן מפני הנושים כך שלא יעקלו אותם וגם כדי למנוע פעילות של הברחת נכסים על ידי החייב.

המנהל המיוחד מפקח בפועל מטעם כונס הנכסים על נכסי החייב. בהתאם למצבו הפיננסי,
היקפי החובות והמסוגלות של החייב להחזיר חלק מהחובות, תתקבל החלטה אם לחלט את כל נכסיו או חלק מהם.

לאור הפעלת צו כינוס מוטלות על החייב כמה מגבלות ודרישות כמו צו עיכוב יציאה מהארץ,
דרישה להגשת דוחות תקופתיים על התנהלותו הפיננסית, צו תשלומים חודשי ובקשות נוספות התואמות כל מקרה לגופו.

מדריך לנושים בדבר תביעת חוב בפשיטת רגל

ההודעה על כך שאדם מסוים הוכרז כפושט רגל וקיבל צו כינוס נכסים מפורסמת בעיתונות וברשומות.
נושים הנחשפים להודעות הללו מגישים לכונס הכנסים הרשמי תביעת חוב בפשיטת רגל.
את התביעות הללו אפשר להגיש רק לאחר פרסום ההודעות והן כוללות מסמכים המגבים את גובהו של החוב ואופן צבירתו,
כמו לדוגמה הזמנת סחורה שסופקה לחייב אך לא שולמה.
לתביעה זו מצורף גם תצהיר מקורי החתום על ידי הנושים.

את התביעות הללו אפשר להעביר לכונס הנכסים תוך שישה חודשים ממועד ההחלטה על צו כינוס הנכסים באופן ידני
או דרך עורכי הדין תביעת חוב בפשיטת רגל בית משפטהמעבירים זאת on line.
במקרים מיוחדים ועקב נסיבות חריגות יאשר בית המשפט את הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל גם במועד מאוחר יותר.

כל תביעה מועברת למנהל המיוחד שמינה בית המשפט ותוכנה נבדק. המנהל המיוחד מקבל החלטה אם לקבל את התביעה,
אם כל המידע בה מוחלט או לחילופין לבקש מסמכים נוספים אם התביעה לוקה בחסר.

בהליך פשיטת רגל נכללים כל חובותיו של החייב, גם תביעות חוב בפשיטת רגל שהוגשו לאחר ההחלטה על החלת צו הכינוס.
המטרה היא לטפל במכלול החובות כדי להכין תוכנית פירעון שתכלול תשלומים למירב הנושים. לאחר ביצוע התשלומים,
יוכל החייב להגיש בקשה לצו הפטר שימחק את החובות שנותרו אצל כל אחד מהנושים לאחר שקיבל כספים בתוכנית הפירעון.

אופן הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

כל תביעת חוב בפשיטת רגל מוגשת באמצעות טופס תביעת חוב
וכוללת מסמכים המעידים על קיומו של החוב כמו חשבוניות או תעודות משלוח,
תצהיר חתום וייפוי כוח מאומת בידי עורך הדין של הנושה אם התביעה לא מוגשת על ידי הנושה.
על התובע לצרף גם אישור מהבנק הכולל את פרטי חשבון הבנק שלו, או לחילופין העתק של המחאה מבוטלת.

תשלום לנאמן בגין בדיקת התביעה

הנאמן אמור לקבל תשלום בגין בדיקת הנתונים בכל תביעה ספציפית מתוך כספים המצויים בקופת הכינוס.
אם אין כספים ישלם הנושה עבור בדיקה זו. אם בשלב מאוחר יותר יהיו כספים בקופת הכינוס יקבל הנושה החזר כספי.

לאחר בדיקת נתוני התביעה, יחליט המנהל המיוחד אם הוא מקבל את התביעה בסכום שהוגש או בסכום נמוך יותר.תביעת חוב בפשיטת רגל עו"ד
אם המנהל המיוחד חושב שהנושה לא צירף מידע אקוטי הוא יבקש לקבל אסמכתאות נוספות להוכחת החוב.

עד תשעים יום מיום הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל מחויב המנהל המיוחד להעביר את החלטתו בכל מקרה ספציפי.
במקרים חריגים אפשר יהיה להאריך פרק זמן זה ואף לקזז חובות של הנושה לחייב.

טופ עורכי דין מתמחים בתחום פשיטת הרגל. השאירו הודעה ועורך דין מיומן יעניק לכם ליווי מקצועי לאורך כל הדרך.