מערכת פשיטת רגל

לייעוץ מקצועי השאירו פרטים

הלקוחות מספרים

חדש באתר

הכרה לעומק של מערכת פשיטת רגל

מערכת פשיטת רגלמערכת פשיטת רגל נראית מורכבת וסבוכה אך בעקבות הרפורמה שהחלה בשנת 2013 בתחום זה, הדברים הרבה יותר ברורים יעילים ומעשיים.

הכוונה בנושא פשיטת רגל

כשאדם מגיע לסוף הדרך והוא חושב שאין מנוס אלא לבצע פשיטת רגל, הוא חייב להתייעץ עם עורך דין מומחה לפשיטת רגל שיכיר את העובדות,
יעקוב אחר כל הנתונים הכספיים ומנקודה זו, הוא יהיה זה שיכוון אותו בכל המהלכים הנדרשים.

מערכת פשיטת רגל הלכה למעשה

בשיטת ההתנהלות החדשה הכוללת את בית המשפט וכונס הנכסים, מבצעים את שלוש המהלכים האקוטיים יחד.
כלומר, הליך פשיטת רגל, צו כינוס, הכרזת החייב כפושט רגל וקביעת מועד קבלת צו הפטר מראש.
לכל שלב מתוך המהלכים הללו ניתן פרק זמן באורך מסוים שבו יש לבצע את כל הנדרש.
מערכת פשיטת רגל קבעה זמן הוגן לביצוע כל אחד משלבי המעטפת.
בתום העשייה של שלב מסוים עוברים לשלב הבא,
עד שחולפים שמונה עשר חודשים שהם הזמן המוקדש להשלמת שלוש המשימות הללו.

התמריצים החדשים שקבעה מערכת פשיטת רגל

מערכת פשיטת רגל בודקת באופן מעמיק את סך חובותיו של כל חייב.
מתוך סכום כלל החובות קובע בית המשפט מה יהיה הסכום הכללי שהחייב ישלם לנושיו.
מה סכום התשלום שיקבע לכל אחד מהם ואיך ייראה לוח התשלומים.

חייב שמסוגל לשלם את כל הסכום בבת אחת או בפרק זמן קצר יותר ממה שנקבע,
יוכל גם להגיש בקשה לקבלת צו הפטר במועד מוקדם יותר.

המטרה של בית המשפט היא שהדברים יתקדמו בקצב שנקבע ושלא תהיה סחבת.מערכת פשיטת רגל בית משפט
לכן, ברפורמה החדשה קיימים תמריצים שיעודדו את החייבים לבצע את התהליך כפי שנקבע.
בנושא דירת המגורים בית המשפט אינו מעודד ביצוע מהלך של מכירת הדירה והשארת החייב ללא קורת גג.
הוא מאפשר לחייב להשיג סכום כסף בסדר גודל של ערך הנכס עבור תשלום חובותיו וכך לשלם את חובותיו ולהישאר לגור בדירתו.

קבלת צו ההפטר המיוחל

כשהחייב מסיים לשלם את כל התשלומים שקבע עבורו בית המשפט בהתאם לתוכנית הפירעון,
הוא יכול לקבל צו הפטר שמוחק את יתרת חובותיו.

על פי ההסדר החדש, הנושים מקבלים את כספם או חלק מכספם בהתאם להחלטת בית המשפט,
החייב משלם את כל החובות שנקבעו לו מתוך כלל החוב ולאחר קבלת צו ההפטר הוא יכול לחזור לחיים נורמטיביים.
במקביל מסירים כמה מגבלות כמו אופן הפעילות בחשבונות הבנק, שימוש בכרטיסי אשראי,
ניהול עסקים וביטול צו עיכוב היציאה מהארץ.

מכירת נכסים לצורך שימוש בכספים

אם בית המשפט מחליט למכור את ביתו של החייב עקב נסיבות מסוימות או למכור נכסים אחרים שקיימים ברשותו,
בעזרת חילוט הנכסים הללו יתבצע תשלום החוב לנושים.

תוכנית הפירעון על פי לוח התשלומיםמערכת פשיטת רגל תכנית

המנהל המיוחד של מערכת פשיטת רגל בוחן את מצבו הכספי האמיתי ומבצע חקירת יכולת של כל חייב.
מהן היכולות הכספיות שלו לשלם בכל חודש כספים לנושים בהתאם להכנסות ולהוצאות שלו.
הקביעה היא לשלם לאורך 4-3 שנים תשלומים שוטפים לנושים השונים עד סיום מלוא הסכום שקבע בית המשפט לשלם לכל אחד מהם.

למרות צו ההפטר קיימים סוגי חובות שלא יימחקו עקב טיבם כמו לדוגמה קנסות לגורמים ממשלתיים, קנסות בגין מעשי מרמה ותשלום דמי מזונות לגרושה ולילדיה.

מקרים חריגים לקבלת צו הפטר לאלתר

מערכת פשיטת רגל מעניקה באופן חריג צווי הפטר לאלתר במקרים יוצאי דופן כמו לדוגמה:

  1. חייב שגילו הוא מאד מבוגר ולכן אינו מסוגל לעבוד, להתפרנס וכך להחזיר את חובותיו.
  2. חייב החולה במחלה קשה שאינו מאפשרת לו לעבוד ולהתפרנס.
  3. נסיבות משפחתיות חריגות ומצב משפחתי מורכב שעקב כך החייב אינו בעל יכולת לעבוד.
  4. אדם החולה במחלה נפשית ולכן לא יכול לעבוד.

שינוי בהחלטת בית המשפט לגבי פושט רגל

חייב שלא מילא באופן מלא את כל דרישות בית המשפט,
עלול למצוא את עצמו בסיטואציה שבה בית המשפט מבטל את החלטתו הקודמת והחייב כבר אינו מוכרז כפושט רגל:

  • מי שפעל בחוסר תום לב.
  • חייב שלא הגיש לבית המשפט את הדוחות התקופתיים הנדרשים לגבי הכנסותיו והוצאותיו.מערכת פשיטת רגל עו"ד
  • חייב שהיה אמור לשלם תשלומים לנושים שונים אך לא עמד בתוכנית הפירעון שנקבעה לו.
  • אדם שבחר להבריח נכסים כדי שבית המשפט לא יורה לו למכור אותם ובדרך זו להחזיר את חובותיו לנושים.

חידוש הליך פשיטת רגל במקרים מסוג זה

אדם שבוטל מעמדו כפושט רגל, רשאי לפנות לאחר שנה פעם נוספת לבית המשפט ולבקש כי יוכרז שוב כפשוט רגל. בהתאם לנתונים שיועברו לבית המשפט תתקבל החלטה בעניינו אם יקבל שוב את ההכרה כפושט רגל או הביטול יישאר בעינו.

הצוותים המקצועיים של טופ עורכי דין טיפלו בהצלחה רבה בלקוחות רבים שנקלעו למצבים של פשיטת רגל.
השאירו הודעה והם ישמחו לסייע גם לכם.