הליך פשיטת רגל

לייעוץ מקצועי השאירו פרטים

הלקוחות מספרים

חדש באתר

התמורות שחלו בשנים האחרונות בהליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגלבשנת 2013 הוחלט על רפורמה בהליך פשיטת רגל בישראל.  עד מועד זה התהליכים שבוצעו היו מותאמים לעניינם של בעלי עסקים.
אך עם הזמן התברר כי גם אנשים פרטיים רבים נקלעים למצבים סבוכים וגם הם מגיעים למצב של פשיטת רגל ולכן היה צורך בעריכת שינויים.

מטרה נוספת של הליך פשיטת רגל החדש בעקבות הרפורמה,
היא ליצור מצב ענייני בו החייב יודע את מועד תחילת ההליך וגם את מועד סיומו בעת קבלת ההפטר.

שיטת העבודה בהליך פשיטת רגל החדש

במסגרת הרפורמה, הליך פשיטת הרגל החדש תחום ללוחות זמנים שנקבעו מראש.
כל אדם שהוכרז כפושט רגל יודע בדיוק מתי יסיים לשלם את תשלומיו בהתאם לתוכנית הפירעון,
ומתי יקבל בפועל את צו ההפטר אם ביצע את כל התהליך באופן התואם את בקשת בית המשפט.

ההפטר מתייחס לחובות של בעל העסק או האדם הפרטי
לספקים ולגורמים שונים שלא יקבלו כספים מעבר לכספים שקיבלו במסגרת תוכנית הפירעון.

אם נותרו לאדם זה חובות לגורמים ספציפיים כמו רשות המיסים, דמי מזונות,
קנסות עקב עבירות תעבורה וכו', הוא מחויב לשלם את מלוא הכספים הללו למרות צו ההפטר.

הליך פשיטת רגל מחריג את התשלומים הייחודיים הללו מתוך הכלל.

הגשת בקשה לכונס הנכסים לביצוע פשיטת רגל

חייב המבין כי אין מנוס ויהיה עליו לבצע הליך פשיטת רגל, מגיש בקשה לכונס הנכסם הרשמי על כך.הליך פשיטת רגל בקשה
הבקשה מוגשת למשרדו של הכנ"ר בהתאם למיקומו של העסק או מקום המגורים של החייב.
הכונס מעיין בתיק על כל רבדיו ומסמכיו ובהתאם לנתונים מקבל החלטה אם הוא מאשר את התהליך או לא.

אם התשובה היא חיובית, בית המשפט מטיל על החייב צו כינוס נכסים היוצר עיכוב של כל ההליכים שבוצעו בתקופה האחרונה נגד החייב כמו עיקולים שהוטלו עליו,
תיקים שנפתחו בלשכת ההוצאה לפועל בגין חובותיו לגורמים שונים ועוד.

לאור עיכוב זה, יכול החייב לפעול כפי שפעל בעבר באמצעות חשבון הבנק שלו.
פשיטת רגל בהליך חדש מבטלת גם מגבלות שהוטלו על פושט הרגל בתחילת הדרך
כמו הסרת תוקפו של רישיון הנהיגה וצו עיכוב יציאה מהארץ.

לוח הזמנים בעת ביצוע הליך פשיטת רגל החדש

לוח הזמנים בעת ביצוע הליך פשיטת רגל החדש ידוע מראש ותחום בזמן.
חולפים שמונה עשר חודשים מיום הגשת הבקשה לפשיטת רגל ועד היום בו נידונה בקשתו לקבלת צו הפטר.
החייב מקבל את החלטת בית המשפט לגבי הסכום הכספי שעליו לשלם לכל אחד מבעלי החוב,
תוך חלוקה שנקבעה מראש לכל אחד מהם לגבי תקופת התשלומים.

תפקידם של המנהל המיוחד וכונס הנכסים לצורך פיקוח ובקרה על פושט הרגל

פשיטת רגל בהליך החדש מחייבת את בעל החוב לדווח על כל התנהלותו הפיננסית
הכוללת דיווח מפורט לאורך כל התהליך לגבי הליך פשיטת רגל כונסהכנסותיו,

הוצאותיו ותשלומים השוטפים לבעלי חוב, אם בוצעו בסכומים ובזמנים אשר נקב בית המשפט בעת הגשת תוכנית הפירעון.

בנוסף לכך תפקידו של כונס הנכסים הוא לבחון את הנכסים הקיימים ברשותו של החייב ולקבל החלטה אם למכור את כולם או חלק מהם בהתאם לצורך ולשיקולים נוספים.
ברוב המקרים המגמה של בית המשפט היא לא למכור את הנכס אשר החייב גר בו.
זאת, משיקולים כלכליים וכדאיות כלכלית שהוכיחו במבחן הזמן כי מדובר בצעד מיותר שאינו מותיר לחייב כספים לאחר כל ההליך הבירוקרטי.

הנחיות חדשות בהליך פשיטת רגל החדש

על אדם המצוי בהליך פשיטת רגל חל איסור לצבור חובות נוספים
עקב התנהלות עסקית או פרטית כושלת וזאת בנוסף לחובות שכבר נכללו בהליך זה.

על פי הליך פשיטת רגל החדש מי שממשיך לצבור חובות,
עלול למצוא את עצמו במצב שבו הכרזתו כפושט רגל תבוטל לאור התנהלותו חסרת האחריות.

תוכנית הפירעון

תוכנית הפירעון היא נוהל חדש שנקבע בהליך פשיטת רגל החדש.
התוכנית קובעת את סך התשלומים שמשלם החייב לכל אחד מהנושים,
קביעת סכום התשלום החודשי ולאורך כמה חודשים או שנים יימשך ההסדר.

רק חייב ששילם את מלוא חובותיו בהתאם לתוכנית הפירעון יכול להגיש בקשה לקבלת צו הפטר.
בית המשפט יבחן את הבקשה ויקבל החלטה לחיוב או לשלילה בהתאם לצורת ההתנהלות של החייב.

צו ההפטר עוסק במחיק מרבית החובות הקיימים לחייב אך אינו פוטר אותו מתשלומים כמו מיסים לקופת המדינה,הליך פשיטת רגל עו"ד
דמי מזונות לגרושתו ולילדיו וקנסות בגין עבירות תנועה או מעשי מרמה.

פתיחת דף חדש בחיי פושט הרגל

מי שעבר הליך פשיטת רגל מודע לקושי הרב מתחילתו ועד סופו.
ההליך כולל אין ספור בעיות ומהמורות עד שמגיעים להסדרים הנדרשים ולקבלת צו ההפטר המיוחל.

אנחנו כאן כדי לסייע לכם בהליך פשיטת רגל. השאירו את פרטיכם ונציגי טופ עורכי דין ישוחחו אתכם בהקדם ויעניקו לכם את המעטפת המקצועית הנחוצה לכם.