דיני פשיטת רגל

לייעוץ מקצועי השאירו פרטים

הלקוחות מספרים

חדש באתר

דיני פשיטת רגלאדם הקיבל מבית המשפט צו פשיטת רגל מתחיל הליך מורכב שאותו מבצע המנהל המיוחד לגבי תוכנית הפירעון,
מכירת הנכסים וקבלת התביעות מהנושים החדשים.

במהלך תקופה חלים עליו דיני פשיטת רגל שונים.

דיני פשיטת רגל וההגבלות הנובעות מכך

דיני פשיטת רגל קובעים מגבלות שונות עבור חייבים שהוכרזו כפושטי רגל כמו לדוגמה:

 • מי שהוכרז כפושט רגל יהיה לקוח מוגבל מיוחד בבנקים עקב הבעיות הפיננסיות
  שכללו גם החזרי המחאות רבות עקב חוסר כיסוי מספיק.
 • אדם זה לא יכול להחזיק בכרטיס אשראי אישי אלא אם קיבל אישור מיוחד מהמנהל המיוחד עקב נסיבות ספציפיות.
 • חל איסור על פושט רגל להיות בעל מניות או בעל עניין בחברה
  אלא אם קיבל על כך אישור מראש מבית המשפט.
  אם החייב ביצע זאת למרות האיסור, בית המשפט יורה להסיר אותו והחברה תפעל בלעדיו.
 • חל איסור על פושט רגל לשמש דירקטור.
  לכן, אי אפשר למנות אותו כדירקטור ומי ששימש דירקטור טרם ההכרזה יחדל להיות דירקטור.
 • חל איסור על ביצוע תפקידים ספציפיים בשירות הציבורי
  כמו ברשות שדות התעופה ובמנהל מקרקעי ישראל.
  כמו כן לא יוכל פושט הרגל לעסוק בתחומים מסוימים כמו מתווך ועורך דין,
 • פושט הרגל לא יכול להיות חבר במועצה המקומית עד חלוף שנתיים מיום קבלת צו ההפטר.

הרפורמה החדשה בדיני פשיטת רגל

בשנת 2013 הוכרזה רפורמה בדיני פשיטת רגל בישראל.דיני פשיטת רגל רפורמה
מטרת הרפורמה הייתה להתאים את החוק למציאות לאור המקרים הרבים של החייבים הן האנשים הפרטיים והן בעלי העסקים שכמותם הולכת וגדלה משנה לשנה.

הרפורמה יצרה מהלכי התייעלות כמו תיחום זמן עבור השלבים השונים של פשיטת הרגל והאפשרות לקבל צו הפטר תוך פרק זמן קצר יחסית,
לעומת התקופה שקדמה לרפורמה אשר בה המהלכים נמשכו לאורך שנים רבות.

דיני פשיטת רגל וההליכים החדשים

על פי דיני פשיטת רגל בוצע איחוד של הטיפול בנושאים הבאים – פשיטת רגל, צו כינוס וצו הפטר, כך שכל המעגלים ייסגרו תוך כשנה וחצי.

כונס הנכסים מחליט על פי כל המידע הפיננסי על כלל החובות ושווי נכסי החייב,
אילו נכסים יימכרו ותמורתם תשמש להחזר החובות.
נערך תחשיב ועובדים לפי תוכנית פירעון שעל פיה
החייב משלם חלק מחובותיו בהתאם לסכום חודשי התואם את היכולות שלו.
הנאמן מרכז את הכספים הללו ומעבירם בהתאם לסכום הכספי שנקבע מראש, לכל נושה.

חייב שפעל כיאות ושילם את סך החובות שנקבע לו
יקבל בדרך כלל על פי דיני פשיטת רגל צו הפטר
וכך יקבל פטור מהחובות הנוספים הקיימים בתיק זה אך הם יימחקו.

אם נותרו חובות הנובעים מתשלומים שיש לשלם עבור דמי מזונות,
קנסות לרשויות המדינה או קנסות בגין מעשי מרמה או חוסר נאמנות,
הם לא יבוטלו ויהיה על פושט הרגל לשלם אותם.

קיימים פושטי רגל שעקב אי עמידה בלוח התשלומים שנקבע להם, אי הגשת דוחות,דיני פשיטת רגל צו
הברחת נכסים או פעילות בחוסר תום לב והתנהגות לא נאותה, מבוטלת על פי דיני פשיטת רגל ההכרזה עליהם כפושטי רגל.

אם האדם יבקש את חידוש הליך פשיטת רגל, דיון בעניין זה יתקיים שוב רק לאחר שנה. במועד זה יקבל בית המשפט החלטה לכאן או לכאן.

הסרת מגבלות עקב מתן צו ההפטר

 • שימוש נורמטיבי בחשבונות בנק כולל שימוש בהמחאות וכרטיסי אשראי.
 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.

עורכי הדין המומחים של טופ עורכי דין יעשו לכם סדר בדיני פשיטת רגל,
השאירו פרטים ונשוחח בהקדם.