עורך דין ירושה

לייעוץ מקצועי השאירו פרטים

הלקוחות מספרים

חדש באתר

עורך דין ירושהבכל נושא המצריך טיפול בירושה, חייבים לשכור את שירותיו של עורך דין ירושה מומחה אשר עוסק בנושא חוק הירושה.

עורך דין ירושה 

אדם אשר יש לו ממון ורכוש, מחליט בשלב כלשהו של חייו להכין צוואה, נעזר בעורך דין לדיני ירושה מקצועי ומבצע זאת בפועל וזאת כדי שלאחר מותו, כל נושא חלוקת הירושה יתבצע על פי החלוקה שהוא מעוניין בה. אך יש גם אזרחים שלא הכינו צוואה, כיוון שלא חשבו על זה או עקב העובדה שהם נפטרו צעירים או בפתאומיות. 

במקרים הללו האופציה היחידה לבצע חלוקה של הממון ושל הנכסים שנותרו הוא באמצעות צו קיום ירושה. העיקרון של צו זה הוא לקבוע מיהם היורשים ולחלק את מלוא הנכסים והממון לכולם, על פי שיטת החלוקה שנקבעה בחוק.

כדי לבצע זאת הלכה למעשה, עורך דין ירושה מגיש לרשם הירושות בקשה להפקת צו קיום ירושה. אפשר להגיש את כל המסמכים הנדרשים ישירות לאפוטרופוס על פי השיוך הגיאוגרפי או לחלופין באופן מקוון. 

המסמכים הללו מוגשים בשמו של אחד היורשים שמבקש צו זה עבור כל היורשים באמצעות עורך דין לענייני ירושה, אשר מפרט את שמות היורשים אם קיימים. 

עורך דין לענייני ירושה

לאחר הגשת המסמכים, לשכת האפוטרופוס הכללי מפרסמת בעיתונים המקומיים את העובדה שהוגשה עבור המנוח בקשה לקיום צו ירושה כיוון שלא קיימת צוואה. רשם לענייני ירושה מעניק טווח זמן של שבועיים שבהם המתנגדים יכולים להגיש את ההשגות שלהם לבקשה זו, אם לטענתם גם הם זכאים לנתח מהירושה.

הרשם לענייני ירושה 

כל בקשה שמגיעה באמצעות עו"ד ירושה נבדקת בקפידה, כמו לדוגמה, אם המנוח הפקיד צוואה שאפשר להפעיל אותה ומיהם היורשים. 

אם לא מוגשות התנגדויות, הרשם יפיק צו לקיום ירושה ואם יש התנגדויות או סיבות אחרות, התיק מועבר לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה.

עורך דין לענייני ירושה מעביר לבני המשפחה את צו קיום הירושה כדי שיוכלו לבצע חלוקה של כל הממון והנכסים. 

עורכי דין לענייני ירושה עורך דין לענייני ירושה

עקרון חלוקת הירושה מתקיים בהתאם ליחסי הקרבה לנפטר, על פי מעגלים משפחתיים ודוריים. אם לנפטר יש בן זוג או בת זוג, הם במעגל הראשון ובנוסף לכך הילדים של המנוח. אם קיימים קרובים במעגל הראשון, הם אלו שמקבלים את הירושה בנתחים שווים.

אם אין קרובי משפחה במעגל הראשון, עורכי דין לענייני ירושה פונים למעגל השני שהם הנכדים או ההורים. אם אין קרובי משפחה במעגל השני, פונים למעגל השלישי שהם הנינים. אם יש נין אחד או כמה נינים, הם מקבלים את כל הירושה או חלקים שווים ממנה.

עו"ד ירושה 

אדם שלא השאיר צוואה, אין לו משפחה או שנותר ללא כל קרובי משפחה מעביר את כל מה שהשאיר למדינה. עו"ד ירושה מטפל בנושא זה מול האפוטרופוס הרשמי, כדי לבצע את כל המהלכים הנדרשים על פי הנהלים הקבועים על כך בחוק. 

שכר הטרחה של מנהל העיזבון 

ברוב המקרים מנהל העיזבון שהוא עורך דין ירושה מומחה ובקיא מאד בתחום זה, מקבל שכר טרחה שגובהו נע בין אחוז וחצי לשני אחוז. אך קיימים מקרים חריגים שבהם בית המשפט מאשר שכר טרחה גבוה יותר שנע סביב שלושה אחוז, או במקסימום עד ארבעה אחוז. 

שינוי זה נקבע אם מדובר בניהול תיק מורכב הכולל טיפול בנושאים רבים אשר נגזרים מהטיפול בחלוקת הממון והרכוש ולאו דווקא בגלל ערכו של ההון. במקרים רבים יש צורך לבצע מהלכים מול גורמים שונים ולכן מגיע לו פיצוי גבוה יותר לאור מורכבותו של ניהול תיק העיזבון. עד ביצוע חלוקת כל הנכסים והממון בתיק מסוג זה תיקח חודשים ולעיתים גם שנים.

מיסוי בעקבות קבלת ירושה מיסוי בעקבות קבלת ירושה 

סעיף 5(ג)(4) לחוק מס שבח מקרקעין קובע עיקרון אשר על פיו אם היורשים מבצעים חלוקה פנימית ביניהם של הנכסים, הרי שאין מדובר במכירה נורמטיבית אלא לירושה ולכן לא ישולם עליה מס שבח. זאת בתנאי שהיורשים חילקו ביניהם את הנכסים בדרך שאינה כוללת חלקות כספים שאינם חלק מהכספים שהתקבלו במסגרת עיזבון זה.

החלק הפטור ממס הוא זה שבוצע בחלוקה הראשונית של העיזבון בין יורשיו של הנפטר על פי הרשום בצו קיום הירושה, על פי פרטיהם של כל הזכאים לקבלת חלק מהירושה. בהתנהלות זו לא קיימת חשיבות למועד חלוקת הנכסים, גם אם הדבר קורה לאחר שנים, אלא העובדה שמדובר בפעם הראשונה שמתבצעת החלוקה היא זו שקובעת.

עורך דין לדיני ירושה 

עורך דין לדיני ירושה מטפל גם בנושא תכנון המיסוי אשר נובע מקבלת הירושה על ידי כל היורשים או חלק מהם, כאשר המגמה היא לפעול על פי החוק, אך לשלם את המיסוי המינימלי אם בכלל.

בישראל לא קיים מס על ירושה (נכון לשנת 2020 ) אך לעיתים יש לשלם מס על פעולות נלוות לצורך קבלת הירושה כמו מכירת נכס שהתקבל כעת או בעבר בירושה ולכן מחויב בתשלום מס אלא אם המוכר מקבל פטור מתשלום מס.

כדי להקטין את תשלום המס, ברוב המקרים מוכרים היורשים זה לזה את חלקם ברכוש וכך אין צורך לשלם מס. אחד היורשים המעוניין בנכס, רוכש משאר היורשים את חלקם בדירה על פי שווי כספי שהוחלט בין הצדדים. בדרך זו אחד מהיורשים נותר עם הדירה והשאר מקבלים תשלום עבור חלקם בנכס וכך הם לא בעלי הנכס.

עורך דין לדיני ירושה מכין הסכם בין כל היורשים על אופן חלוקת הנכס וזאת במסגרת החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין מעגל הקרבה הראשון, או במסגרת מעגלים אחרים. 

קבלת ירושה מתושב זר קבלת ירושה מתושב זר 

כפי שאין מס על ירושה שמקבל אזרח ישראלי מתושב ישראל, כך אין מס גם על ירושה המתקבלת מחו"ל ומועברת לחשבון הבנק של הישראלי בארץ או לחלופין בחו"ל תוך תשלום מיסוי על הרווחים בחלוף השנים, על פי האמנות הבין לאומיים שקיימות לישראל עם מדינה ספציפית זו.

הצוות המוביל של טופ עורכי דין ישמח להפנות אותך לגורם המתאים ביותר עבורך בנושאי קיום ירושות.