ביטול עיקול בהוצאה לפועל

לייעוץ מקצועי השאירו פרטים

הלקוחות מספרים

חדש באתר

ביטול עיקול בהוצאה לפועלאדם שמטילים עיקול על נכסיו, ממונו וגם על כספים הנמצאים אצל צד ג', נמצא בסיטואציה קשה והוא מחפש כל דרך כדי לצאת מהמבוך.


טיפול מהיר בנושא ביטול עיקול בהוצאה לפועל

הדרך המהירה ביותר כדי לבצע ביטול עיקול בהוצאה לפועל היא לגייס עורך דין אשר מתמחה בתחום ההוצאה לפועל.
יש לעדכן אותו בהשתלשלות המקרה שבגינו נוצר החוב ומדוע הוא לא שולם.

כל תיק הוא מקרה בעל נסיבות שונות ועורך הדין מטפל במיומנות ולגופו של עניין בכל אחד מהם,
כאשר המטרה היא לטפל בנושא באופן מעמיק ולבטל באופן מידי את העיקול בהתאם לקריטריונים האפשריים.

אם מדובר בעיקול שהוגש בגין חוב שאכן היה קיים אך שולם לבעל החוב, מגיש עורך הדין את כל הניירת הרלוונטית להוצאה לפועל כדי שמשרדם יבטל את תוקפו של העיקול.
באופן תיאורטי ומעשי עלול להיווצר מצב שהגורם שקיבל את העיקול כמו לדוגמה סניף הבנק,
יעביר את הסכום הכספי הנדרש ללשכת ההוצאה לפועל, כך יהיה כפל תשלום וייקח זמן עד שהלקוח יקבל את כספו בחזרה עקב ההעברה הכפולה והמיותרת.

טופ עורכי דין מעניקה שירותים משפטיים יוצאי דופן ללקוחות רבים אשר נקלעו לבעיות פיננסיות ולעיקולים דרך לשכת הוצאה לפועל.

ביטול עיקולים על שכר

לצורך ביטול עיקול על שכר עובד, על עורך הדין להגיש את הטופס המצורף –

https://www.gov.il/BlobFolder/service/cancel_salary_foreclosure/he/form214.pdf

בנוסף לכך, עליו לצרף מסמכים נלווים הקשורים לפסק הדין שקבע כי יש להסיר עיקול על השכר:ביטול עיקול בהוצאה לפועל שכר

 • פניה לעורך הדין של בעל החוב במגמה להגיע להסדר חוב על הכספים שהחייב ישלם.
  אם הושגה הסכמה על אופן תשלום החוב.
 • העתק מהבקשה שהוגשה לאישור פריסת מלוא החוב לכמה תשלומים חודשיים.
 • מסמכים על תשלום מלוא החוב בתיק שבו בוצע ההליך, כדי לקבל אישור על ביטול מידי לאחר התשלום.
 • הגשת בקשה לביטול הליכי העיקול.
 • רישום מדויק של פרטי המעסיק כדי שהוא יקבל צו על ביטול העיקול על שכרו של העובד ולכן יש להפסיק לנכות לו כספים מדי חודש.
 • צילום תעודת הזהות של החייב.
 • החלטה מקורית של בית המשפט בדבר ביטול ההליכים לאור הסדר החוב שנחתם.

ביטול עיקולים על חשבון עובר ושב בבנק

לצורך ביטול עיקול שהוטל על חשבון עובר ושב בבנק, על עורך הדין להגיש את הטופס המצורף –

https://www.gov.il/BlobFolder/service/foreclosure_cancellation_request/he/form214.pdf

וזאת עבור כל עיקול שהוטל עקב פסק דין או חיוב אשר דינו זהה לתוקפו של פסק דין כמו המחאות, שטרות, שטר משכון, תובענות וכו'.

 1. עורך הדין מגיש בקשה לעורך הדין של בעל החוב לפריסת החוב בכמה תשלומים בהתאם ליכולות הפיננסיות של החייב.
 2. לאחר קבלת אישור על הסדר החוב, עו"ד הוצאה לפועל מגיש בקשה לביטול ההליך.
 3. צילום תעודת הזהות של החייב.
 4. תדפיס של התנועות בחשבון הבנק של החייב בשלושת החודשים האחרונים.
 5. פרטי חשבון הבנק, שם הבנק ומספרו, שם הסניף ומספרו, כתובת הסניף ומספר חשבון הבנק של הגורם המעוקל.
 6. החלטת בית משפט המורה לבצע את ביטול ההליכים.

ביטול עיקולים על מיטלטלין

עורך הדין של החייב, פונה ללשכת ההוצאה לפועל באופן מקוון או ידני ומבקש לבטל עיקולים על ציוד.
תוך הגשת מסמך מקורי של החלטת בית המשפט לבטל את העיקול לאור נסיבות ספציפיות.

 • טופס 214 – בקשה לביטול, עיכוב, חידוש הליכים והגבלות, בקשה מספר 62.
 • יש לפרט את מספרו של העיקול או העיקולים הספציפיים.
 • מסמך מקורי של החלטת בית המשפט לבטל את העיקול לאור נסיבות ספציפיות.
 • הסיבות להגשת הבקשה לביטול העיקול עקב נחיצותם של המיטלטלין לצרכי היום יום באופן אישי או עסקי.ביטול עיקול בהוצאה לפועל מטלטלין
 • הנסיבות הקשורות לצורך של הפריט כמו לדוגמה מכונת ייצור לצורך המשך הליכי הייצור ואספקת ההזמנות, רכב הנחוץ לפרנסה אם מדובר בנהג משאית או רכב הסעות ועוד.

רשם ההוצאה לפועל בוחן כל בקשה ומקבל החלטה אם לאשר אותה או לא.
לאחר מכן עורך הדין מתנהל מול עורך הדין של בעל החוב כדי לסגור את הקצוות ולהביא לביטולו של העיקול.

ביטול עיקול בהוצאה לפועל

הדרך לביטול עיקול בהוצאה לפועל אינה פשוטה והיא כרוכה בגורמים רבים ובנסיבות קונקרטיות.
עורכי דין מומחים העוסקים בתחום זה לאורך שנים, מכירים היטב את המערכת על כל רבדיה ובהתאם לכך מכירים את המסלולים המיטביים אשר יובילו לביטול עיקול בהוצאה לפועל.

כדי לטפל בכל תיק באופן רוחבי, על עורך הדין לקבל מהלקוח את מלוא המידע ואת כל המסמכים הרלוונטיים ולבצע בדיקת תיק הוצאה לפועל.
בהתאם לכך מחליט עורך הדין המומחה בתחום ההוצאה לפועל מהי האסטרטגיה הנכונה ביותר כדי להשיג את ביטולם של מלוא העיקולים תוך פרק הזמן הקצר ביותר.

TOP LAWYERS עוזרת ללקוחותיה לצאת מהסבך הבירוקרטי של עבודה מול לשכת ההוצאה לפועל,
תוך שיתוף פעולה פורה עם עורכי דין מהשורה הראשונה המתמקצעים בנושא ביטולי עיקולים בהוצאה לפועל בפעולות יעילות ומהירות.