פתיחת תיק בהוצאה לפועל

לייעוץ מקצועי השאירו פרטים

הלקוחות מספרים

חדש באתר

פתיחת תיק בהוצאה לפועלבדיונים משפטיים רבים נקבע כי על אדם מסוים לשלם לאדם שתבע אותו סכום ספציפי לאור העובדה שהשופט השתכנע כי אכן הצדק עמו.

השופט קובע כי על החייב לשלם סכום ספציפי הכולל ריביות,
הצמדות ובדרך כלל גם הוצאות משפטיות וזאת תוך פרק זמן שנקבע מראש.

פתיחת תיק בהוצאה לפועל

אם החייב לא העביר את התשלום במועד שנקבע למרות תזכורות, אין ברירה לבעל החוב אלא לבצע פתיחת תיק בהוצאה לפועל.
כל אדם יכול למלא את הטופס המצורף במלואו, לצרף את כל המסמכים הנלווים הנדרשים ולהגישו באופן מושלם ללשכת ההוצאה לפועל.

https://archive.eca.gov.il/loadedFiles/%20206%20-%D7%A4%D7%A1%D7%93%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99.pdf

חשוב לציין שאם התיק לא הוגש כראוי וחסרים בו מסמכים מסוימים, הנושא לא יטופל.
לכן במקרים רבים מחליטים בעלי החוב כי עדיף להם לשכור את שירותיו של עורך דין המתמקצע בתחום זה כדי שהוא יטפל בכל המהלכים הכרוכים בפתיחת תיק בהוצאה לפועל.

כל פתיחת תיק הוצאה לפועל  מחייבת תשלום חוב תוך 21 יום ולאחר מכן מתחיל הליך העיקולים כך שזה פרק הזמן שעליו לקבל החלטה אם הוא משלם או מעדיף להתעמת.

במקרים רבים הדרך לקבלת כספים ממסרבי התשלומים השונים היא רק על ידי פתיחת תיק בהוצאה לפועל, ההשלכות של פתיחת התיק והפעולות לקבלת הכספים הכוללות:

 • עיקולים בחשבון הבנק
 • אי קבלת כספים מחברות כרטיסי האשראי
 • עיקולים על חסכונות, כספי מיסים ועל כספים המגיעים מלקוחות.

עורכי הדין של TOP LAWYERS בקיאים בכל נושא הגשת הבקשות לפתיחת תיקים לחייבים ויבצעו זאת עבורכם באופן מהימן ומקצועי.

פתיחת תיק הוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

פסק הדין שקובע השופט מאלץ את החייב לשלם במועד שנקבע את הסכום אשר רשום בפסק הדין.
אף על פי כן קיימים חייבים רבים אשר אינם מעוניינים לשלם ולסגור את התיק וזאת מכל מיני סיבות.

בעל החוב חשב שפסק הדין שניתן לטובתו יסיים את הסאגה, הוא יקבל את התשלום ובכך יסתיים הסיפור,לאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל
אך לאור העובדה שהחייב אינו עושה מאמץ כנה ואמיתי כדי לסגור את החוב, הוא לא מותיר לו ברירה אלא לבצע פתיחת תיק הוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין.

החייב או עורך הדין המייצג אותו יכולים לפתוח את התיק לאחר שמשלמים את האגרה במזומן או באמצעות כרטיס האשראי בקופת לשכת ההוצאה לפועל, אפשר להגיש את הטופס הכולל את כל המסמכים הנלווים.

מידע המופיע בטופס הגשת הבקשה לפתיחת תיק בהוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין:

 1. מספר תעודת הזהות של החייב, או לחילופין מספר דרכון, פרטים של החייב אם מדובר בחברה,
  עמותה, אגודה שיתופית, רשות מקומית, משרדי ממשלה, אגודת שיתופיות, שירותי בריאות, חסרי ישות.
 2. מידע על כללי החישוב וסוגי המדד ומהות החוב כמו לדוגמה:
  • הלנת שכר
  • פיצויי פיטורין
  • חוק פסיקת ריבית והצמדה
  • תוספת יוקר
  • ללא ריבית וללא הצמדה ואופציות חישוב נוספות.

חשוב להגיש את הבקשה לפתיחת תיק הוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין, תוך פרק זמן קצר מיום אי התשלום.
אם ממתינים פרק זמן של כשנה ורק לאחר מכן מגישים את הבקשה לפתיחת תיק חל על כך תיקון 50 לחוק ולכן תקופת השיהוי היא פרק הזמן מהמועד שבו היה אפשר להגיש את הבקשה ועד למועד הגשתה.

מסמכים נלווים שיש להגיש עם טופס זה:

 • העתק פסק הדין.
 • אסמכתא עבור אישור חשבון הבנק לזיכוי.
 • ייפוי כוח ,אם עורך הדין מגיש את הבקשה.
 • טופס הצהרה אם מדובר בכמה זוכים על פי פסק הדין.

המשך ההתנהלות מול לשכת ההוצאה לפועל

לאחר שכל המסמכים והטפסים הוגשו כיאות מבצעת הלשכה כמה מהלכים:נקודות פתיחת תיק בהוצאה לפועל

 1. הלשכה להוצאה לפועל פונה לחייב ודורשת ממנו לשלם את החוב בהתאם להחלטת השופט במשפט שהתקיים בעניין זה.
  הלשכה מעבירה מסמך זה בדואר רשום ומצרפת שובר תשלום.
 2. לחייב ניתנים שלוש שבועות אשר בהם הוא מחויב לשלם חוב זה.
 3. אם פרק זמן זה חלף והוא לא שילם, נוקטים בהליכים לגביית החוב הכוללים פעולות שונות כמו עיקולים על כספים השייכים לחייב.

המגמה היא לעשות כל שניתן כדי לחלט כספים המגיעים לחייב כך שיעברו ישירות לבעל החוב טרם הגעתם לחייב.

בין הפעולות הנעשות לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל:

 • עיקול על כל חשבונות הבנק, דבר המונע התנהלות נורמטיבית בחשבון,
  עקב העיקולים אין אפשרות בחלק המקרים לבצע הפקדות ולכן סניף הבנק מחזיר הוראות קבע והמחאות ללא כיסוי.
 • עיקול כספי חשבונות כמו קופות גמל וקופות פנסיה.
 • עיקול כספים המצויים בידי צד ג', חברות כרטיסי אשראי, רשות המיסים, מעסיקים, לקוחות גדולים ועוד.
 • באמצעות אתר האינטרנט הלקוח יכול לראות לאורך כל הדרך מהן הפעולות המתבצעות ומה תוצאותיהן.

טופ עורכי דין עוזרים ללקוחות השונים בהתנהלות שלהם מול לשכת ההוצאה לפועל.
עורכי הדין המקצועיים שלנו בנושא זה ישמחו לסייע גם לכם.