עיקולים הוצאה לפועל

לייעוץ מקצועי השאירו פרטים

הלקוחות מספרים

חדש באתר

טיפול משפטי מקצועי בנושא עיקולים הוצאה לפועל

עיקולים הוצאה לפועלעורך דין מקצועי העוסק בתחום ההוצאה לפועל מטפל בכל הקשור להטלת עיקולים בעת פתיחת תיק עבור לקוח שלו או לחילופין אם הוא המייצג של אדם שהוטלו עליו עיקולים,
הוא עושה כל שניתן כדי להסיר אותם.

הטלת עיקולים על חייבים

אנשים פרטיים או אנשי עסקים פונים לעורך דין שתחום עיסוקו הוא לשכת ההוצאה לפועל כשהם זקוקים לעזרה בנושא גביית חובות.
אם לדוגמה עסק סיפק סחורה ללקוח, על פי מועד התשלום שנקבע לקוח זה היה אמור לשלם את התמורה במועד מסוים.
אם חלף הזמן ולמרות פניות חוזרות ונשנות, הלקוח אינו מעביר את התשלום,
אין לספק ברירה אלא לפתוח נגדו תיק בהוצאה לפועל כדי לגבות את החוב.

במקרים רבים נושא זה מקבל יתר חשיבות אם מצבו הפיננסי של הספק הוא בכי רע וקיים חשש שיתמוטט.
לכן יש לבצע את הטלת העיקולים במהרה כדי להצליח לשים יד על נכסיו, כך שאפשר יהיה לחלט אותם לטובת תשלום החוב.

אופציות של עיקולים

כדי לקבל את הכספים המגיעים לבעל החוב נוקטים בהליך של עיקול נכסים השייכים לחייב.

עמו כן פועלים אצל צד ג' כדי שהגורמים הללו יעבירו לבעל החוב כספים המגיעים לו במקום להעבירם באופן הרגיל לאדם זה.

עיקולים ישירים על נכסי החייב

  1. נכסי מקרקעין, דירה, בית, חנות, משרד, מגרש וכו' .
  2. רכבים שונים הרשומים על שם החייב, ציוד מכני הנדסי כמו טרקטור או מלגזה.
  3. אופנועים, סירה, מטוס וכל כלי תחבורה אחר.
  4. כספים המצויים בחשבונות הבנק.
  5. כספי חסכונות הקיימים בקופות הפנסיה, קופות גמל וכו'.

עיקולים על מקרקעין יוטלו על ידי רישום בלשכת המקרקעין המחוזית כך שהחייב לא יוכל למכור את נכסיו עקב החוב המנותב לטובת בעל החוב.

עיקולים על רכבים ואופנועים יועברו למשרד הרישוי וכך על רישיון הרכב יופיע המידע בדבר העיקול כדי שהחייב לא יוכל למכור את הרכבים או הציוד.

עיקולים על חסכונות יוטלו בבנקים ובחברות ההשקעות ולא יאפשרו לחייב להוציא מהקרן את הכספים עקב העיקול המנתב חלק מהכספים הללו לטובת בעל החוב.

עיקולים עקיפים על נכסי החייב-כספים שאמור החייב לקבל מגורמים שונים כמו:

  1. רשות המיסים
  2. לקוחות שונים על פי רשימה
  3. משכורת מהמעסיק
  4. חברות כרטיסי אשראי

חייבים רבים אמורים לקבל כספים מרשות המיסים עקב יתרת זכות במס הכנסה לאחר הגשת הדוח השנתי או במע"מ עקב דוח חודשי אשר יצר החזר כספי.לאחר עיקולים הוצאה לפועל
עקב העיקול רשות המיסים אמורה להעביר לבעל החוב את הסכום המגיע לו מתוך הכספים הללו.
אם תישאר יתרה כספית מעבר לכך, היא תועבר לבעל החוב.

אם לדוגמה עסק הפיק חשבונית מס לתשלום על סך 50.000 ₪ ליזם מסוים עבור פרויקט שהוא מבצע עבורו,
יזם זה יקבל הודעת עיקול על כספים המצויים אצל צד ג'. עם קבלת העיקול,
היזם מחויב להעביר לגורם המעקל את סכום העיקול.

אם החייב עובד בחברה בבעלותו או במקום אחר ומקבל שם שכר חודשי, יוטל עיקול על שכרו.
בהתאם לקריטריונים הנהוגים בישראל אפשר לנתב לגורם המעקל חלק מכספי השכר החודשי כדי שיישאר לו די כסף לכלכלת המשפחה.

טופ עורכי דין מרכזת עבור לקוחותיה עורכי דין מומחים בעלי ניסיון וידע רב העוסקים בתחום ההוצאה לפועל.

הסרת עיקולים עקב תשלום חוב או הסדר חוב

אדם אשר מקבל מכתבים על עיקולים אשר הוטלו עליו בגין חובותיו,
פונה לעו"ד המתמחה בכל נושא ההתנהלות בלשכת ההוצאה לפועל, כדי שיסייע לו להסיר את העיקולים שהוטלו עליו.

קיומם של העיקולים יוצר מצב חדש בו קשה מאד לפעול באופן נורמטיבי בכל הקשור להתנהלות האישית והעסקית בבנקים ועם הגורמים הנוספים.

אם לדוגמה סניף הבנק קיבל הודעה כי עליו להעביר 6.000 ₪ מחשבונו של אדם מסוים ללשכת ההוצאה לפועל בגין תיק מסוים,
הוא מיידע על כך את הלקוח ואם קיימת יתרה חיובית בחשבון הרי שעל הבנק לנתב סכום זה להוצאה לפועל, בהתאם להנחיות שמופיעות בכתב העיקול.

אם דרישת התשלום היא שגויה, או החייב שילם כבר את חובות,
המטרה היא להסיר את העיקול באופן מידי כדי לא ליצור כפילות תשלום עקב העובדה שגם הבנק יעביר סכום זה.

הסרת עיקולים עקב איחוד תיקים

עבור אדם המכיר בחובותיו ומעוניין לשלם אותם אך עקב הסכומים הגבוהים אינו בעל יכולת כלכלית לשלם את מלוא הסכום לכל אחד מהנושים בבת אחת
עורך הדין שלו פונה להוצאה לפועל לבירור תיק הוצאה לפועל ומגיש עבורו בקשה לאיחוד תיקים.
בדרך זו ישלם החייב בכל חודש סכום אחד כללי להוצאה לפועל וזו תפצל את התקבול לכל אחד מהנושים על פי סך החיוב החודשי שיסוכם מראש.
כך בחלוף כמה חודשים או שנים התיקים ייסגרו לאחר תשלום מלוא התמורה.

TOP LAWYERS ינתבו גם את דרככם במבוך ששמו לשכת ההוצאה לפועל בכל נושא הקשור לעיקולים.